Publikáció

Bölcsőde, Óvodák, Iskola

Tura színvonalas óvodákkal rendelkezik, egyik intézménynél bölcsőde is található, azonban óvodai területen,- a fellelhető adatok és elmondások alapján, jelenleg is emelt létszámmal üzemelnek.

Az Nkt. 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet, ezt a fenntartó – jelen esetben az Önkormányzat 30-ra emelheti. A bölcsőde engedélyezett létszáma 12 fő.

A nyilvánosan elérhető KIR adatok szerint a gyermeklétszámok Turán:

  • Kastélykerti Óvoda 125
  • Többsincs Óvoda 175
  • Többsincs Bölcsőde 12

A turai lakosság óvodáskorba lépő gyermekeinek ezáltal nehezen biztosítható további férőhely és az emelt létszám megkövetelné a több óvodai dolgozó jelenlétét. Sajnos több édesanya kényszerül újra munkába állni a gyermek 2 éves kora után, tehát indokolt lehet a bölcsőde létszámnövelése is.

A célkitűzésünk az, hogy minél több gyermek járhasson bölcsődébe és óvodába saját lakhelyünkön, a szülők ne kényszerüljenek a gyermeket más város bölcsődéjébe vagy óvodájába íratni, mert esetleg nincsen kapacitás több gyermekre. A fenti problémákra, az önkormányzat és óvodák közötti szorosabb együttműködés, igényfelmérés intézményi és lakossági szinten, anyagi források felkeresése és biztosítása lehet a megoldás.

Iskolai területen is hasonló problémák megoldása a cél. A Hevesy György Általános Iskolában az oktatási rendszer anomáliáihoz képest magas szakmai munka folyik. Évek óta első helyen végeznek a körzeti iskoláknak meghirdetett versenyében, megyei és országos sikereket érnek el. Azonban sajnálatos módon a város nagyobb része úgy könyveli el a helyi iskolát, hogy alacsony színvonalú, emiatt is jelentős a más településen tanuló diákok száma. Ennek okán Tura elveszíti a jobb képességekkel rendelkező tanulókat, akik később nem a városban látják a letelepedési lehetőséget, elszakadhatnak a turai mindennapokból, egyre jobban eltávolodhatnak a helyi identitástól.

A megoldások közé sorolandó, az ösztöndíjak létrehozása a tehetséges diákok részére, elismerés kinyilvánítása a sikeres pedagógusoknak és tanulóknak, illetve példaként említeni és kiemelni a fejlődést elérőket. Ide tartoznak továbbá még a hátrányos helyzetben lévő diákok, köztük is nagy arányban a tanulni vágyó, minél jobb iskolai végzettséget elérők. Kiemelten foglalkozni és kommunikálni szükséges ebben a helyzetben lévőkkel, mind a szakmákban, mind a tanulmányokban kiemelkedő diákokat elismerni. Az önkormányzatnak szintén jelentős szerepet kell vállalnia a normákat nem betartó családok integrációjában, melyhez az ismételt munkacsoport létrehozása a megoldás.

Nem utolsó sorban az intézményi állagmegóvás és felújítás területén városi és főváros közelségi szint elérése a cél, melyhez az önkormányzat szintén nagy mértékben hozzá kell, hogy járuljon.

A fentiek megvalósulása mellett, a Hevesy György Általános Iskolának szükséges lenne jobban bekapcsolódni a városi életbe, ezen belül a helyi közéletbe, és szerves részévé válni Turának. Mindezek erősítenék a párbeszédet az említett intézmény és az önkormányzat között.


Amennyiben tetszik a kezdeményezés, kérlek, segítsd munkánkat azzal, hogy like-olod és megosztod az oldalunkat!